Capacitació de les dones de l’àmbit rural

Objectiu del projecte:

Enfortir l’apoderament econòmic i social de les dones en les comunitats rurals mitjançant la implementació d’un programa integral de capacitació, que inclogui habilitats agrícoles sostenibles, gestió financera, lideratge i drets de la dona, amb la finalitat de millorar la seva participació activa en l’economia local i la seva autonomia en la presa de decisions dins de les seves comunitats.

Per poder dur a terme aquesta iniciativa caldrà adaptar i rehabilitar la seu que Aprofer té a la població de Melong, i dotar-la d’espais de formació teòrica i pràctica, així com d’un grup de docents i coordinadores que vetllin pel desenvolupament del projecte.

Impactarà en 22 dones de les comunitats rurals de Loum i Melong.

Caldrà incidir en:

  • Desenvolupar habilitats agrícoles sostenibles
  • Promoure la gestió financera i l’emprenedoria
  • Fomentar el lideratge i la participació comunitària

Aquest projecte busca no només millorar les competències i oportunitats econòmiques de les dones en l’àmbit rural, sinó també enfortir el seu rol en la societat i promoure un canvi cultural cap a la igualtat de gènere.  

L’import del projecte és de 11.500€ que es destinaran a la rehabilitació de l’actual edifici, condicionament del mateix i accions formatives i informatives.

Aquest projecte està vinculat als ODS 4 (EDUCACIÓ) i 5 (IGUALTAT) de l’Organització de Nacions Unides.

Un got de llet al dia

Un got de llet al dia

Objectiu del Projecte: Aquest projecte té com a objectiu principal proporcionar una nutrició bàsica i essencial als nens i nenes de les cases d'acollida que l'ONG Kentaja té a les poblacions de Nkongsamba, Bakou i Bandjuidjong. És primordial poder garantir que...

Cultiu d’un camp de mandioca

Cultiu d’un camp de mandioca

Objectiu del projecte: Impulsar el desenvolupament socioeconòmic de les dones d’aquesta comunitat, a través de la millora en les pràctiques de cultiu de mandioca, incrementant així la productivitat, la sostenibilitat i el valor comercial d'aquest cultiu essencial....