Avís legal i política de privacitat

IDENTIFICACIÓ
El responsable del tractament de les teves dades personals és l’Associació Singa Camerun (d’ara endavant “Singa Camerun”).
Domicili: C/ Francisco Giner, 7, baixos, 08012 Barcelona
Telèfon: +34 607279080, e-mail: singacamerun@gmail.com

Inscripció registral: Singa Camerun consta inscrita amb el número 73.990 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
C.I.F: G-56688880

En la web https://www.singacamerun.org hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’associació i les tasques que duu a terme. El seu principal objectiu és facilitar al públic en general la informació relativa a Singa Camerun i a la seva finalitat.

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions d’accés i ús del lloc web https://www.singacamerun.org es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús d’aquesta. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari de la web d’https://www.singacamerun.org implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria.

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte relatiu a privacitat pots comunicar-lo a la nostra adreça electrònica singacamerun@gmail.com.

RESPONSABILITATS
Singa Camerun no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent. No obstant això, tenint en compte la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic), Singa Camerun es compromet a la retirada o si és el cas bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
Tampoc l’entitat es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.
Tanmateix, Singa Camerun es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació disponible a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts accessibles en la pàgina web de *inga Camerun https://www.singacamerun.org estan subjectes a drets de propietat intel·lectual.
Tota la informació que es rebi en la web https://www.singacamerun.org, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Singa Camerun de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’emplenament i l’enviament de formularis, de donació particular, de donació en línia o de subscripció a la newsletter o qualsevol altre, o correu electrònic, que ens enviï amb les seves dades personals, implica el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades de caràcter personal i el consentiment per a rebre les comunicacions i informació que Singa Camerun consideri interessant, sempre amb la finalitat i els objectius que persegueix l’associació, tret que l’interessat manifesti el contrari. Aquesta informació serà utilitzada únicament per a les relacions entre Singa Camerun i els socis, col·laboradors, donants o subscriptors.

Totes les dades es recolliran en un fitxer el responsable del qual és Singa Camerun.
Qualsevol usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, conformement al que es preveu en la citada Llei, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI, passaport o un altre document acreditatiu vàlid.

De conformitat amb la legislació vigent, Singa Camerun ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per a la protecció de les dades personals que s’estableixen en el Reial decret 1720/2007 (Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), havent informat les persones que tractaran les dades, sobre les seves obligacions i el deure de confidencialitat que estableix la llei. Singa Camerun implementa les mesures tècniques necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la seva pèrdua, alteració i accés no autoritzat.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament mitjançant les adreces postal i electrònica indicades especificant el dret que desitges exercitar juntament amb fotocòpia del teu DNI.
Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots comunicar-lo a la nostra adreça electrònica singacamerun@gmail.com